אתגרי המגזר הפיננסי בסביבה עסקית משתנה

אתגרי המגזר הפיננסי בסביבה עסקית משתנה

בחודשים האחרונים או חווים תמורות בסביבה המקרו – כלכלית המקומית והעולמית, אתגרים חברתיים וכניסה למיתון במרבית ענפי המשק.

בסקירה המצורפת שילבנו מספר מגמות המשפיעות על פעילות המגזר הפיננסי.

לקריאת המאמר לחצו מטה.