בחינת אפקטיביות תהליכי הגבייה בארגון

מלחמת חרבות ברזל וסביבה מאקרו כלכלית מאתגרת בארץ ובעולם מגבירה את רמות אי הודאות של חברות ועסקים וצפי לפגיעה בהכנסות וקשיי נזילות אשר יכולים להביא לירידה במוסר התשלומים. בחינה מעמיקה של תהליכי הגבייה בחברה יאפשרו להיערך מבעוד מועד לעלייה בהיקפי אשראי לקוחות ולצמצום היקפי החובות האבודים.

אנו מזמינים אותכם לקרוא מאמר קצר בנושא זה.

לקריאת מאמר מקצועי בנושא לחץ מטה.