ניהול סיכונים ותרחישי קיצון בסביבה של חוסר וודאות

החודשים האחרונים לימדו את כולנו את החשיבות להיערכות מוקדמת ובחינת משמעויות בהתממשות של אירועים בלתי צפויים. 

אנו שמחים לשתף אתכם בתובנות מקצועיות שלנו אודות תרחישי קיצון, לרבות: 

מה ההבדל בין תרחישי גורם יחיד לתרחישים הוליסטיים? 

כיצד שימוש בתרחישי קיצון משתלב בפעילות ניהול הסיכונים ומסגרת הבקרה בארגון? 

מה תפקיד ההנהלה באתגור תרחישי קיצון ותהליכי ניהול סיכון?

אנו מזמנים אותכם לקרוא מאמר קצר בנושא זה. 

לקריאת המאמר בנושא לחץ מטה.