סקירה רגולאטורית גלובאלית יוני 2020

מגמות מרכזיות:

  • סיכוני סביבה ויישום עקרונות ה- ESG
  • חיזוק פעילות הציות בתחומי מסחר ושוק ההון (MIFID 2)
  • היבטי הוגנות ברפורמת ה- LIBOR
  • היבטי הוגנות בפעילות מסחר אלגוריטמי
  • יישום רגולציות בתחום התשלומים (PSD2)
  • הנחיות רגולאטוריות בתחומי ניהול ההון (CRD)
  • הנחיות וכללים לעובדים מרכזיים "נוטלי סיכון"
  • הימנעות מסיכון (De-risking) בהלבנת הון ומימון טרור

בחודש יוני 2020 עלה לכותרות אירוע ההונאה בהיקף 1.9 מיליארד ש"ח בחברת התשלומים הגרמנית WIRECARD. אירוע זה חידד את המורכבות בפעילות של חברות התשלומים המסתמכות במידה רבה על שיתופי פעולה וצדדים שלישיים ברחבי העולם. בנוסף, אירוע זה משקף את הפערים הרגולאטוריים המובנים בין גופים פיננסיים שונים. לצד הסיכונים המובנים בפעילות התשלומים, רשויות הפיקוח ברחבי העולם ממשיכות לקדם את פעילות החדשנות הדיגיטלית והרחבת הנגישות של שירותים פיננסיים לקהלים שונים ברחבי העולם.