סקירת הפרות ופעילויות אכיפה בינלאומיות – 2023

סקירת הפרות ופעילויות אכיפה בינלאומיות - שנת 2023

שנת 2023 התאפיינה בתמורות משמעותיות וחסרות תקדים במגזר הפיננסי לאור התפתחויות מאקרו כלכליות שהביאו, בין היתר, עד לכדי קריסה של גופים פיננסיים מובילים ברחבי העולם. 

במקביל במרחב של הרגולציה הפיננסית זיהינו בשנה האחרונה שינוי מגמה הן בגישת הפיקוח והן בפעילויות האכיפה. 

שינוי שנבע בעיקר בשל הסטת משאבים להתמודדות עם ערעור ביציבות המערכת הפיננסית.

במסמך הרצ"ב צירפנו ניתוח מעמיק של הפרות ופעילויות אכיפות בינלאומית בשנת 2023, לרבות הבאים:

  • פעילויות אכיפה משמעותיות נרשמו בתחום של חברות קריפטו. 
  • במגזר הבנקאות זיהינו התמקדות בהיבטי ממשלת ניהול סיכונים של תחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור. 
  • התחומי מסחר ושוק ההון זוהתה עליה בפעילויות אכיפה סביב רגולציית ההוגנות Reg BI.
  • הפרות בתחומי ה- EDD ודיווחים בלתי רגילים SAR עמוק במוקד פעילויות האכיפה. 
  • זוהתה מגמה של אכיפה משמעותית על הפרות חוזרות ונשנות והעדר תהליכי בקרה פנימיים. 

אנו מזמינים אותכם לקרוא מאמר קצר בנושא זה.

לקריאת מאמר מקצועי בנושא לחץ מטה.