Skyscrapers
עדכונים מקצועיים

משרד המשפטים האמריקאי DOJ מפרסם מסגרת אכיפה לפעילות קריפטוגרפית

ה DOJ מוביל מהלך המחזק ומבסס את נוכחות הפעילות הקריפטוגרפית בנוף הפיננסי. במסגרת האכיפה מציג ה DOJ את סיכוני הפשיעה פיננסית והלבנת הון בפעילות, תפיסת האכיפה של רשויות הפיקוח בארה"ב (וביניהם ה SEC וה CFTC) וכן דגלים אדומים וסוגי פעילויות ומגזרים המצויים בסיכון מוגבר לאירועי פשיעה באמצעות פעילות קריפטוגרפית

ג'יי פי מורגן משלם קנס בסך 920 מיליון דולר בגין תרמיות מסחר 

בחודש ספטמבר 2020 קנסה רשות הפיקוח CFTC (נציבות הסחר בחוזים עתידיים בסחורות) את JPMorgan Chase & Co בגין פעילויות ניצול לרעה של השווקים הפיננסיים (Market Abuse) בהן הוא פועל בסך כולל של 920 מיליון דולר. קנס זה הינו הגבוה ביותר שניתן על ידי רשויות הפיקוח בגין פעילויות של Market Abuse. לקריאת מאמר באתר

Modern Office Buildings
צור
קשר

ריב"ל 7 בית עמגר ת"א

טל. 03-5501866

פקס. 03-5020005

office@eba.co.il

עדכונים
שלנו

לקבלת עדכונים שוטפים מלא/י פרטים

פרסומים
שלנו

 חברת EBA ושות' מאמינה בשיתוף ידע מקצועי עם לקוחותיה ומפרסמת מחקרים במגוון תחומי פעילות ועדכוני רגולציה שוטפים מרשויות פיקוח מובילות בעולם. 

לקבלת עדכונים שוטפים
מלא/י פרטים