Writing

שירותי הייעוץ שלנו

מינוי כמבקר ראשי

איל בן אבי, מנכ"ל החברה, משמש כדירקטור לשכת המבקרים ומתוקף כך יוכל לקחת את תפקיד מבקר הפנים בחברתכם. 

eba-37.jpg
השתלבות בביקורות פנים

איל בן אבי, מנכ"ל החברה, משמש כדירקטור לשכת המבקרים ומתוקף כך יוכל לקחת את תפקיד מבקר הפנים בחברתכם. 

דוחו"ת וסקרים

איל בן אבי, מנכ"ל החברה, משמש כדירקטור לשכת המבקרים ומתוקף כך יוכל לקחת את תפקיד מבקר הפנים בחברתכם. 

ליווי דיריקטוריון 

איל בן אבי, מנכ"ל החברה, משמש כדירקטור לשכת המבקרים ומתוקף כך יוכל לקחת את תפקיד מבקר הפנים בחברתכם. 

Branding

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Storytelling

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

DESIGN

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Branding

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Storytelling

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

DESIGN

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >
Modern Office Buildings
צור
קשר

ריב"ל 7 בית עמגר ת"א

טל. 03-5501866

פקס. 03-5020005

office@eba.co.il

עדכונים
שוטפים

הרשמתך התקבלה

מאמרים
ופרסומים

 חברת EBA ושות' מאמינה בשיתוף ידע מקצועי עם לקוחותיה ומפרסמת מחקרים במגוון תחומי פעילות ועדכוני רגולציה שוטפים מרשויות פיקוח מובילות בעולם. 

ושות EBA כל הזכויות שמורות לבן אבי ©

לינקדין אייקון.png