שירותים

ציות ורגולציה

גיבוש והטמעה של תכניות ציות ותכניות אכיפה פנימיות, גיבוש מדיניות ונהלים, עיצוב בקרות, וניתוח והערכה של סיכוני ציות לרבות בחינה והטמעה של רגולציות חדשות בכלל עולמות התוכן לרבות רגולציה פיננסית, רגולציה גלובאלית, מערכות מידע ואבטחת מידע, ניגודי עניינים, הגבלים עסקיים, חוקי עבודה ועוד. כחלק ממכלול השירותים קיימת אפשרות למינוי מומחה תוכן כקצין ציות במיקור חוץ מלא / חלקי.

ביקורת פנים
ביקורת חקירתית ופשיעה פיננסית​ 

התמחות בעולמות התוכן של איסור הלבנת הון ומימון טרור, רגולציות בינלאומיות כגון FATCA, מניעת שוחד ושחיתות לרבות יישום והטמעה של רגולציית ה FCPA, גיבוש תכניות לטיפול בסיכוני צד שלישי (TPRM) וגיבוש תכנית מניעתית כוללת לארגון לרבות תכניות ציות, תהליכי בקרה, מדיניות ונהלים וכן ליווי בבחינה מעמיקה של סיכוני מעילות והונאות, תכנית מניעתית כוללת לארגון, ביקורות מיוחדות, חקירות חשבונאיות ודיגיטליות ומינוי כעדים מומחים מטעם בית משפט.

ביקורת חקירתית
טכנולוגיה ואנליטיקס

שימוש בכלי ניתוח מתקדמים בסביבות של Big Data לרבות נתוני לקוחות, עסקאות ומידע מצדדים שלישיים לטובת איתור אנומליות, זיהוי סיכונים, איתור פעילות בלתי מורשית ובדיקות מיוחדות וכן ליצירת אופטימיזציה של חוקי ניטור במערכות ליבה (False Positive Optimization). ליווי באפיון ובחירה של מערכות מידע מקצועיות בתחום.

ניהול סכונים
ניהול סיכונים וביקורת פנימית

מתן מענה מקיף של סקרי סיכונים וביקורות פנימיות תוך שימוש במתודולוגיות עבודה מתקדמות והתמחות בניהול סיכונים בעולמות הפיננסיים כגון Basel ו Solvency  וניהול סיכונים במערכות מידע, סקרי אבטחת מידע ומתן מענה לרגולציות בתחום הסייבר והגנת הפרטיות (GDPR).

ביקורת פנימית