ארנק דיגיטלי

ציות ורגולציה
בן אבי EBA ושות׳

חוק שירותי תשלום הלכה למעשה

חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 (להלן: "החוק" או "חוק שירותי תשלום") מסדיר את היחסים החוזיים וההגנות הצרכניות החלים על מתן שירותי תשלום בין נותן שירותי התשלום

קרא עוד »