Image by Jamie Street
הרדאר
התפתחויות עסקיות רגולאטוריות וטכנולוגיות 
 FinTech & RegTech

משרד המשפטים האמריקאי DOJ מפרסם מסגרת אכיפה לפעילות קריפטוגרפית

ה DOJ מוביל מהלך המחזק ומבסס את נוכחות הפעילות הקריפטוגרפית בנוף הפיננסי. במסגרת האכיפה מציג ה DOJ את סיכוני הפשיעה פיננסית והלבנת הון בפעילות, תפיסת האכיפה של רשויות הפיקוח בארה"ב (וביניהם ה SEC וה CFTC) וכן דגלים אדומים וסוגי פעילויות ומגזרים המצויים בסיכון מוגבר לאירועי פשיעה באמצעות פעילות קריפטוגרפית

ג'יי פי מורגן משלם קנס בסך 920 מיליון דולר בגין תרמיות מסחר 

בחודש ספטמבר 2020 קנסה רשות הפיקוח CFTC (נציבות הסחר בחוזים עתידיים בסחורות) את JPMorgan Chase & Co בגין פעילויות ניצול לרעה של השווקים הפיננסיים (Market Abuse) בהן הוא פועל בסך כולל של 920 מיליון דולר. קנס זה הינו הגבוה ביותר שניתן על ידי רשויות הפיקוח בגין פעילויות של Market Abuse. לקריאת מאמר באתר

בנק UBS מודיע על כוונה להשקיע 200 מיליון דולר בטכנולוגיות פיננסיות 

בנק UBS העולמי מפרסם את כוונותיו להשקיע 200 מיליון דולר בחברות FinTech לשם חיזוק היכולות הדיגיטאליות שלו בממשקי הפעילות מול לקוחות ואף בפעילות ניהול ההשקעות הענפה של הבנק. הפעילות תבוצע בשיתוף פעולה עם קרן השקעות Anthemis  לפרסום 

Donation Jar
Image by Kvalifik