ייעוץ ניהולי

החשיפה של חברות מקומיות להזדמנויות עסקיות גלובאליות מבססת את הצורך ביישום והטמעה של שרשראות אספקה מורכבות ודינאמיות ולצידם תהליכים תפעוליים מורכבים הדורשים בחינה שוטפת ויישום תהליכי בקרה דינאמיים. לצד הזדמנויות אלו, עומדים מנהלים בפני צורך הולך וגובר של שיפור שורת הרווח וצמצום עלויות ושיפור תהליכי עבודה לצד שמירה על מסגרת בקרה וממשל תאגידי אפקטיביים.

צרו קשר לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ממשל תאגידי

ממשל תאגידי אפקטיבי מורכב ממערכת הכללים (מדיניות ונהלים), גישות ותהליכים בהם החברה עושה שימוש לשם פיקוח שוטף אחר פעילותה. ממשל תאגידי כולל מצד אחד את הפונקציות הארגוניות המנהלות את הפעילות העסקית בארגון (דירקטוריון, הנהלה בכירה, יחידות עסקיות ויחידות הבקרה) ומנגד את התרבות הארגונית (ערכים, אתיקה) והאסטרטגיה (יעדים עסקיים, תיאבון סיכון) העסקית של הארגון.

רכיב קריטי ומשמעותי בממשל התאגידי הינו האחריות התאגידית סביבתית וניהול אפקטיבי של סיכוני סביבה ואקלים ויישום שיקולי סביבה, חברה וממשל תאגידי (עקרונות ה ESG) בפעילות העסקית בארגון.

ממשל תאגידי

 • הדרכות שוטפות להנהלות ודירקטוריונים בתחומי ניהול סיכונים, בקרה פנימית, רגולציה ואחריות הדירקטוריון
 • יישום עקרונות ממשל תאגידי אפקטיבי – תרבות ארגונית, תהליכי פיקוח ובקרה, תהליך הפקת לקחים, אתגור בלתי תלוי, תכניות תגמול ומשאבי פונקציות הבקרה
 • הגדרת תחומי אחריות וסמכות לפונקציות ארגוניות נוטלות סיכון (Risk Takers) והתאמת מודלי תגמול והערכה
 • בחינה בלתי תלויה לאפקטיביות מסגרת הבקרה הפנימית בארגון ואפקטיביות פעילות שומרי הסף
 • ייעוץ שוטף לדירקטוריון בחיזוק הממשל התאגידי והערכות לסקירות חיצוניות של גופים בינלאומיים / מקומיים

קיימות ואחריות תאגידית

 • ניתוח סיכוני סביבה ואקלים בהתאמה לרגולציות ועקרונות בינלאומיים מקובלים והתאמה לאופי הפעילות
 • יישום עקרונות ESG בפעילות העסקית ותהליכי הבקרה
 • ייעוץ שוטף לזיהוי מגמות רגולאטוריות ותפיסתיות בתחומי סיכוני סביבה ואקלים Transition Risk
 • ליווי בגיבוש, יישום ואתגור תכניות ודוחות אחריות תאגידית בהתאם לעקרונות וגישות מקובלות בעולם כגון GRI
 • ליווי בתהליכי הטמעה וחיזוק התרבות הארגונית באמצעות הדרכות והרצאות בתחומי אחראיות תאגידית וניהול סיכוני סביבה ואקלים

שיפור תהליכים

 • ​ייעוץ אסטרטגי תפעלי ושיפור תהליכי עבודה
 • ניתוח תהליכים עסקיים, שיפור תהליכים ופעילויות בקרה
 • גיבוש, עדכון והטמעת נהלים ומדיניות
 • ניתוח סיכונים בשרשרת האספקה וסיכוני צד שלישי
 • ליווי ביישום שינויים ארגונים לרבות גיבוש מחדש של תהליכי עבודה, הגדרת תפקידי וסמכויות
 • יישום והטמעת מדדי הערכה ארגוניים KPI והתאמתם לתיאבון הסיכון הארגוני ומדדי סיכון מקובלים KRI
 • יישום כלים וגישות לניהול סיכונים בתהליכי ליבה בארגון כספים ורכש, מכירות ולוגיסטיקה

ייעוץ טכנולוגי אסטרטגי

 • מומחיות התוכן של יועצי ומנהלי החברה בתחומי ניהול סיכונים, בקרה פנימית ומניעת מעילות והונאות מאפשר לנו ללוות חטיבות טכנולוגיות וארגונים בתהליכי שינוי טכנולוגיים (טרנספורמציה דיגיטאלית) תוך שילוב היבטי ציות, מסגרת בקרה פנימית, מניעת אנומליות וחשיפות בלתי רצויות
 • אנו מלווים ארגונים וחברות ביישום והטמעה של מערכות ליבה ארגוניות בתחומים פיננסיים, לוגיסטיים וכלי ניהול GRC
 • התאמת תשתיות ותהליכים מיכוניים לדרישות רגולאטוריות מקומיות ובינלאומיות בהתאם לאופי הארגון
 • תמיכה וליווי פרויקטי שינוי ופיתוח משמעותיים בסביבות פיננסיות מורכבות