פשיעה פיננסית

מהי פשיעה פיננסית?

פשיעה פיננסית/כלכלית (Financial or Economic Crime) כוללת מכלול רחב של עבירות הפוגעות באופן כלכלי בנפגע העבירה. כיום, הנזק העולמי המצטבר עקב פשיעה פיננסית נאמד על יותר מ-1.4 טריליון דולר אמריקאי, כשעיקר הפגיעה נובעת מעבירות הכוללות הלבנת הון ומימון טרור, הפרת משטרי סנקציות בינ"ל (לדוג' OFAC), שוחד ושחיתות, מעילות והונאות לאורך כל שרשרת האספקה בארגון, עבירות ניירות ערך, עבירות מסחר בשוק ההון (לדוג' Market Abuse), הפרת הגבלים עסקיים, עבירות בדוחות הכספיים (Financial Statement Fraud) וכון עבירות מחשב (סייבר).

צרו קשר לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

שוחד ושחיתות

(Anti-Bribery and Anti-Corruption)

בימים אלו, פשיעה פיננסית נקשרת במקרים רבים לפעילות עסקית חוצת-גבולות, אשר מייצרת הזדמנויות עסקיות רבות לתאגידים ויחידים במישור הבינ"ל. התוצאה היא שפעילות עסקית ובפרט פעילות עסקית בינ"ל, חושפת תאגידים רבים לסיכוני שוחד ושחיתות הנובעים מרגולציה ואכיפה בינ"ל כדוגמת ה-FCPA האמריקאי , UKBA הבריטי וכן אמנת ה- OECD למניעת שוחד ושחיתות.

החשיפה של תאגידים לשחיתות גוברת במיוחד לנוכח הזדמנויות עסקיות הכרוכות במגעים מול גורמי ממשל ואנשי ציבור (לדוג' Capital Projects & Infrastructure), סביבה עסקית מאתגרת ותחרותית במיוחד, הישענות ניכרת על צדדים שלישיים בתהליכי השיווק/מכירה/אספקה, פעילות במדינות עם רמת שחיתות גבוהה במגזר הציבורי/פרטי ו/או אתגרים ביורוקרטיים (למשל כפי שבאים לידי שיקוף במדדים בינ"ל כגון של Transperancy International ו-TRACE), ועוד.

כמו כן, החשיפה של תאגידים לאירועי שוחד אפשריים גוברת במיוחד לנוכח תשלומים ופעילות עתירת מזומנים/מקבילי מזומנים, התחייבות כספית גבוהה ושוטפת בגין שירותים מקצועיים ע"י צדדים שלישיים (ובפרט, שירותים בעלי השפעה מהותית על הפעילות העסקית, כגון: אנשי מכירות, מפיצים, עמילי מכס וכד'), הוצאות שיווק והוצאות עסקיות על מתנות/אירוח/בידור, חסויות ומענקים, תרומות פוליטיות או לעמותות, תשלומי שימון, הזדמנויות תעסוקה, הנחות/פיצויים ועוד.

פשיעה במגזר הפיננסי

בשנים האחרונות, אנו עדים למגמה ההולכת וגוברת של פשיעה מצד לקוחות במגזר הפיננסי בתחומים הכוללים הלבנת הון ומימון טרור, הפרת תקנות סנקציות, עבירות בניירות ערך ועבירות מידע פנים. בפרט, בפעילות בשוק ההון נחשפו גופים פיננסיים רבים לאירועי פשיעה בתחום המסחר כתוצאה מעסקאות מתואמות, הוראות פיקטיביות, הטרמה והרצת מניות, השפעה על שערים ומחירי מניות וסחורות, מסחר ארביטראז' במניות דיבידנד (Cum-Ex Trading) וכן שיטות רבות אחרות. חשיפה זו הינה חוצת-גבולות ומייצרת סיכונים הנשקפים גם מפעילות מול ברוקרים זרים בחו"ל, מסלקות וקסטודיאנים.

התגברות אירועי האכיפה והיקפי הקנסות על גופים פיננסיים בעולם הביאו לעלייה ברמת המודעות והיקפי ההשקעה של גופים פיננסיים בפעילויות מניעה בתחומי הלבנת הון ומימון טרור, עבירות מס והפרת סנקציות. החשיפה של הגופים הפיננסיים לסיכונים אלו נוגעת לכלל תחומי הפעילות החל משלב קבלת הלקוח (פעילות ה-KYC ודירוג סיכוני לקוח, CDD ו-EDD, חשבונות של אנשים חשופים מבחינה ציבורית/PEP"s ולקוחות רבים אחרים המגלמים סיכונים מוגברים להלבנת הון ומימון טרור), וכלה בניטור וחקירה של פעילות הנחזית כחשודה כחל מהפעילות השוטפת בחשבון (כגון: מזומנים, העברות בינלאומיות, תנועות סיבוביות, פיצולים, וכן פעילויות מורכבות כגון סחר חוץ ופעילות קורספונדנטית).

איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור

 • עיצוב חוקי ניטור בתחום הלבנת הון ומימון טרור
 • יישום חקיקה בתחום הלבנת הון, מימון טרור ומיסוי בינ"ל
 • עיצוב תהליכים ובקרות על דפוסים מתקדמים שלהתחמקות מחבות מס (FATCA/CRS) ובתחומי הלבנת הון ומימון טרור
 • טיפול בסיכונים מתפתחים – בנקאות קורספודנטית, כרטיסי אשראי, פעילות במטבעות וירטואליים ועוד
 • ניתוח סיכונים ועיצוב בקרות בתהליכי מוצר חדש וטכנולוגיה חדשה וליווי באימוץ טכנולוגיות FINTECH/REGTECH
 • ניהול סיכוני הלבנת הון לרבות ליווי בתהליכי הטמעה, הדרכות וגיבוש מסמכי מדיניות ונהלי עבודה
 • יישום כלים כמותיים מתחום ה-Risk Analytics לטובת אופטימיזציה של מערכות ניטור מבוססת חוקים המשמשות לאיתור פעולות חשודות, זיהוי סגמנטים לא-ידועים של חשבונות בסיכון מוגבר, וכן פיתוח והנגשה של תצורות דיווח אפקטיביות להנהלה ודירקטוריון (לדוג' Dashboards)

סנקציות

 • גיבוש, יישום והטמעת תכנית ציות לתקנות סנקציות בולטות בארץ ובעולם (כגון OFAC) על סמך עקרונות עבודה של ארגונים בולטים הכוללים את קבוצת וולפסברג (Wolfsberg), ארגון ה-FATF ועוד.
 • פיתוח/חיזוק בקרות תקופתיות ומנגנוני סינון וסריקה ממוכנים של לקוחות, צדדים נגדיים/שלישיים ועסקאות יוצאות/נכנסות של הארגון
 • גיבוש/ביצוע תהליכי עדכון וטיוב של התשתיות הטכנולוגיות לרבות רשימות הבדיקה, רשימות פנימיות אחרות ונתוני הקלט ממערכות המידע השונות בארגון.
 • יישום כלים כמותיים מתחום ה-Risk Analytics לטובת זיהוי אפקטיבי של ישויות מוגבלות ע"י מנוע הסריקה הקיים בארגון, הפחתת False-Positives באופן תקופתי או ע"י תהליכים שוטפים, וכן פיתוח והנגשה של תצורות דיווח אפקטיביות להנהלה ודירקטוריון אודות חשיפה לתקנות הסנקציות השונות

מניעת שוחד ושחיתות

 • עיצוב תכניות ציות ארגוניות ו/או בחינה של תהליכים ממוקדים כגון עיגון מדיניות/נהלים, Tone at the Top/Middle, בקרות פנימיות, הדרכות וניטור, הכל אל מול הוראות הדין הרלוונטיות, אסדרה קיימת/מתוכננת וכן סטנדרטים בינ"ל בולטים הן במגזר הפעילות הייחודי
  של הארגון והן בהיבטים גיאוגרפיים.
 • עיצוב תכניות לניהול סיכוני צדדים שלישיים (Third-Party Risk Management), לרבות כתיבת מתודולוגיות עבודה ואינטגרציה של תהליכים/פרקטיקות אל תוך מערך הנהלים ומערכות המידע של הארגון.
 • מיפוי והערכת סיכוני שוחד ושחיתות המתאימים למגזר הפעילות של הארגון, אזורי פעילות גיאוגרפיים, מודל עסקי ותבחינים ייחודיים אחרים, וגיבוש תכניות הפחתה בהתאם.
 • יישום כלים כמותיים מתחום ה-Risk Analytics לטובת ביצוע סקירות יזומות וניטור ע"י פונקציית הציות (Compliance Testing and Monitoring), וכן פיתוח והנגשה של תצורות דיווח אפקטיביות להנהלה ודירקטוריון אודות חשיפה לסיכונים לפי רגולציה, אזור פעילות, סוג הפעילות ועוד

פשיעה בשוק ההון

 • עיצוב בקרות וחוקי ניטור בתחומי מסחר ושוק ההון (Trade Surveillance)
 • הגדרה של טיפולוגיות ותרחישים לזיהוי, איתור וטיפול באירועים של מסחר לא הוגן או בלתי-מורשה, מעילות, ושיטות מסחר לא נאותות, לרבות עיצוב תהליכי בקרה מפצים
 • יישום כלים כמותיים מתחום ה-Risk Analytics לטובת זיהוי דפוסי פעולה חריגים ברמת פעילות/דסק/מוצר, עסקאות חריגות או שינויי מגמה המחייבים תגובה בזמן אמת, תוך ניתוח משולב של נתוני עסקאות וצ'אטים ושיחות בחדרי מסחר (כגון מערכות בלומברג)
 • גיבוש תהליכי בקרה, פעילויות בקרה ומסמכי מדיניות ונהלים לחיזוק מסגרת הבקרה הפנימית בתחומי המסחר ושוק ההון בכלל היחידות הרלוונטיות (MO, BO וחדרי עסקאות)
 • ביצוע ביקורות פנימיות על-פי תוכניות קיימות או גיבוש תכניות ביקורת רב-שנתיות בשיטה מונחית-מידע (Data-Driven Audits)